Onderzoek

is a scholar, an architect, and a professional critic. He investigates, lectures and writes about the development of cities and regions. And about the connection between research and design.

In 2015 he published his PhD-thesis entitled Republic of Images (see also: English Summary). In his dissertation, he focuses on the agency of design in light of the challenges of contemporary regional spatial planning. Goal is to identify the possible benefits a design-based approach may yield for promoting, governing and critically monitoring spatial development processes at the regional level.

To get in contact, please refer to:
Via mail...On Twitter...On LinkedIn...Publicaties

Scientific, monograph, peer-reviewed

de Zwart, B.A.M.; (2015), Republiek van beelden. De politieke werkingen van het ontwerp in regionale planvorming (Doctoral thesis). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven ISBN: 978-90-386-3830-0

Scientific, articles & chapters, peer-reviewed

de Zwart, B.A.M., Lammers, D. (2016), ‘De Noord-Brabantse nevelstad nader beschouwd’, Agora: Magazine voor Sociaalruimtelijke Vraagstukken, 32 (4), pp. 30-33

de Zwart, B.A.M.; Janssen, J. (2014), ‘Makelen en schakelen in de praktijk: De verschuivende rol van de publieke professional in de aanpak van leegstand’, Real Estate Research Quarterly, 2, pp. 17-22

de Zwart, B.A.M. (2013), ‘Mid-size Urbanism’, OASE Journal for Architecture, 89, pp. 66-79

de Zwart, B.A.M. (2010), ‘Design as a mediating vehicle’. In: N.A.L. Meijsmans (Ed.), Designing for a Region. (pp. 76-85) Amsterdam: SUN Academia. ISBN 978-90-8506-9447

de Zwart, B.A.M. (2010), ‘David van Zelm van Eldik, Steunpunt Routeontwerp: From road planning to route design. Spatial quality as a cement in highway development’. In: N.A.L. Meijsmans (Ed.), Op. Cit. (pp. 92-97)

de Zwart, B.A.M. (2010), ‘Arie Willem Bijl, Atelier IJmeer: Confessions of a bridge builder. The design studio as a place of seduction’. In: N.A.L. Meijsmans (Ed.), Op. Cit. (pp. 114-119)

de Zwart, B.A.M. (2010), ‘A triptych of expertise. The design competition as an instrument to unite assignment, design and commissioner’. In: N.A.L. Meijsmans (Ed.), Op. Cit. (pp. 120-133)

Meijsmans, N.A.L.; de Zwart, B.A.M. (2010), ‘Towards a Culture of Regional Design. Exploration of a Practice in the Making’, OASE Journal for Architecture, 80, pp. 108-125.

Scientific, chapters, non-refereed

de Zwart, B.A.M. (2018), ‘A theme park revisited. Of, van wie is de binnenstad?'. In: B.A.M. de Zwart, T.S. Pijs, N.B. Schram (Eds.), De Ondernemende Binnenstad. 5 Cahiers: De factor mens, Organisatiekracht, Onderscheidingskracht, Betaalbaarheid, Vitaliteit. (pp. 22-31) Eindhoven: Fontys Hogeschool Management Economie en Recht. ISBN: 978-90-5284-642-2

de Zwart, B.A.M., Kaai, J. (2018), ‘Spelers, spel en speelveld. Naar een actorgerichte aanpak van centrumgebieden'. In: B.A.M. de Zwart, T.S. Pijs, N.B. Schram (Eds.), Op. Cit.. (pp. 22-31)

de Zwart, B.A.M., Janssen, J. (2018), 'Brandend Zand'. Essay ter gelegenheid van ontwerpprijsvraag Brood en Spelen (2018), georganiseerd door het College van Rijksadviseurs

de Zwart, B.A.M. (2016), ‘Wonen in het verleden. Thuiskomen in het heden vanuit een historische ervaring'. In: J. Smeets, W. Heijs, M. Leussink (Eds.), Wonen: Discoursen, praktijken, perspectieven. (pp. 33-42) Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven
De Meulder, B.E.J.; Doevendans, C.H.; de Zwart, B.A.M.; Rutgers, R.A.; Dehaene, M.B.M.; Bosman, A.H.J. (2010), ‘Niet S, maar XL. Strijp S als steen des aanstoots van een lange eeuw stedenbouw’. In: Architecture.ehv 09-10. Essays and Annual Eindhoven University of Technology (Vol. Transcripts.ehv, 01). (pp. 7-25) Rotterdam: 010 Publishers. ISBN 978-90-6450-750-2

de Zwart, B.A.M. (2010), ‘Een glimp van overzicht. Ruimtelijke kwaliteit in de regionale planvorming’. In: A. Geerling, et al. (Eds.), Real Good. Salland: Ontwerpend onderzoek regionale ontwikkeling. Heeten - Nieuw Heeten - Okkenbroek. (pp. 16-21) Zwolle/Amsterdam: Kunst & Cultuur Overijssel (KCO)/ddrftwd office

Dehaene, M.B.M.; Doevendans, C.H.; de Zwart, B.A.M.; Beelen, K.S.H.; De Meulder, B.E.J. (2010), ‘De kaart, het landschap en alle lagen ertussen’. In: J.E. Bosma, J.C.A. Kolen (Eds.), Geschiedenis en Ontwerp: Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed (pp. 85-113). Nijmegen: Vantilt. ISBN 978-94-6004-050-4

de Zwart, B.A.M. (2010), ‘De Eo Wijersprijsvraag als kweekkamer van het regionale ontwerp’. In: B.A.M. de Zwart, C.H. Doevendans, B.E.J. De Meulder (Eds.), Plananalyse 7e en 8e ronde Eo Wijersprijsvraag: IJmeer - Beerze Reusel - Deltapoort – Vechtstreek. (pp. 64-72) Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven i.o.v. Eo Wijers-stichting.

de Zwart, B.A.M. (2010), ‘Ontwerpen in een staat van verkenning. Ruimtelijk-historisch onderzoek en de herontdekking van de survey’. In: A. Aarsen, R. Brons (Eds.), Magazine Vijf. Cultuur als confrontatie. De ruimtelijke agenda na Belvedere. (pp. 79-82) Rotterdam: Stimuleringsfonds voor Architectuur. ISBN 978-90-79936-03-8

de Zwart, B.A.M. (2007), ‘De heruitvinding van Strijp S’. In: C.H. Doevendans, L. Veldpaus (Eds.), Transformatie Strijp S. Herinnering, verbeelding, toekomst. (pp. 44-49) Eindhoven: TUe / Stichting Trudo. ISBN 978-90-803464-3-7

Scientific, conference papers

de Zwart, B.A.M. (2012), ‘Mid-Size Urbanism: Eccentric Experiments for the Incidental City’, Ghent Urban Studies Team (GUST), Mid-Size City: The Dual Nature of Urban Imagery in Europe During the Long 20th Century, Ghent, 19-21 April 2012.

de Zwart, B.A.M. (2010), ‘Mapping Matters: A Tentative Outline of the Politics of Regional Design’, Manchester Architecture Research Centre (MARC), The Politics of Design, Manchester, 24-25 June 2010.

de Zwart, B.A.M. (2009), ‘Aan plannen geen gebrek: Strategisch ontwerpen in de regionale arena’. In: G. Bouma, F. Filius, H. Leinfelder, B. Waterhout (Eds.), Tussen droom en werkelijkheid. (pp. 171-180) Delft: Stichting Planologische Discussiedagen. ISBN 978-90-808545-7-4

de Zwart, B.A.M. (2009), ‘Mediation through regional design: A tentative overview of new openings in Dutch planning practice’. In: J. Verbeke, A. Jakimowicz (Eds.), Communicating (by) Design. (pp. 655-661). Brussel: Chalmers University of Technology / Hogeschool voor Wetenschap & Kunst - School of Architecture Sint-Lucas. ISBN 978-90-813238-0-2

de Zwart, B.A.M. (2008), ‘Designing Waterland: Strategies for a Contested Arcadia’. In: S. Hardy, L. Bibby Larsen, F. Freeland (Eds.), Regions: The Dilemmas of Integration and Competition? (pp. 44-45) ISBN 978-1-897721-33-9
Professional, articles (print)

de Zwart, B.A.M. (2016), ‘What's Next? Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2016’, De Architect, 9, pp. 12-13

de Zwart, B.A.M. (2016), 'Toekomstgericht regionalisme: De rehabilitatie van de provinciestad', Service Magazine, 3, pp. 25-27

de Zwart, B.A.M. (2014), ‘Multifunctioneel gebouw dat werkt als een stad’, De Architect, 3, pp. 100-107

de Zwart, B.A.M. (2013), ‘Ontwerpen met stadsklimaat is fun!’, De Architect, 10, pp. 74-79

de Zwart, B.A.M. (2013), ‘De conciërge van Charlois. Stedebouw op locatie in Rotterdam-Zuid’, De Architect, 9, pp. 72-77

de Zwart, B.A.M. (2013), ‘Strijp S. Als een feniks uit de as’, De Architect, 3, pp. 66-69.

de Zwart, B.A.M. (2013), ‘MetaForum Eindhoven. Van werkplaats tot ontmoetingsplek’, De Architect, 1, pp. 18-26

Dehaene, M.B.M.; de Zwart, B.A.M. (2009), ‘Het luie oog van de regionale planvorming. Een verhalende blik op stad en streek’, Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, 6, pp. 40-43

Professional, articles (online)

de Zwart, B.A.M. (2017), ‘Gouden eieren’, e52, 20 September 2017.

de Zwart, B.A.M. (2017), ‘Quality of place’, e52, 15 May 2017.

de Zwart, B.A.M. (2017), ‘Samen werken: Focus niet op stakeholders maar op actoren’, Stadszaken, 12 May 2017.

de Zwart, B.A.M. (2017), ‘Doe het zelf’, e52, 13 March 2017.

de Zwart, B.A.M. (2016), ‘Game changers in het landschap’, e52, 22 April 2016.

de Zwart, B.A.M. (2016), ‘Provinciaal denken’, e52, 29 January 2016.

de Zwart, B.A.M. (2015), ‘Eindhoven, de stad die zichzelf uit het moeras tilde’, e52, 25 November 2015.

de Zwart, B.A.M. (2013), ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’, De Architect online, 2 April 2013.

de Zwart, B.A.M. (2012), ‘Fiere horizonten’, De Architect online, 4 October 2012.

de Zwart, B.A.M. (2012), ‘Torentje, torentje bussekruit’, De Architect online, 24 August 2012.

de Zwart, B.A.M. (2012), ‘Het perfecte plaatje’, De Architect online, 26 July 2012.

de Zwart, B.A.M. (2012), ‘The modernist did it!’, De Architect online, 28 June 2012.

de Zwart, B.A.M. (2011), ‘Over snelwegarchitectuur en nanotechnologie’, ArchiNed, 4 April 2011.
Other, keynotes, presentations & reports

de Zwart, B.A.M. (2018), Presentation 'Brandend Zand', publieksbijeenkomst Dutch Design Week, College van Rijksadviseurs (CRa), Nieuwe perspectieven op het platteland, Eindhoven, 22 October 2018

de Zwart, B.A.M. (2018), Key-note 'Waarde(n)creatie in culturele broedplaatsen', Gemeente Leeuwarden / Culturele Hoofdstad 2018, klankbordsessie Kadernota Broedplaatsen, Leeuwarden, 19 September 2018

de Zwart, B.A.M., Pijs, T.S., Schram, N.B. (Eds.) (2018), De Ondernemende Binnenstad. 5 Cahiers: De factor mens, Organisatiekracht, Onderscheidingskracht, Betaalbaarheid, Vitaliteit. Eindhoven: Fontys Hogeschool Management Economie en Recht. ISBN: 978-90-5284-642-2

de Zwart, B.A.M., Pijs, T.S., Schram, N.B., van Oosteren, A. (Productie) (2018). BV Binnenstad [4-delige televisieserie]. Eindhoven/Vught: Fontys Hogeschool Management Economie en Recht/Mooi Werk Media (Uitgezonden bij Omroep Brabant op: 3/3, 10/3, 17/3 en 24/3/18.)

de Zwart, B.A.M. (2016), Key-note ‘A matter of representation’, symposium Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogeschool Management Economie en Recht, Design Academy Eindhoven, The landscape in between, Eindhoven, 8 March 2016

de Zwart, B.A.M., Pijs, T.S., Schram, N.B. (Eds.) (2015), Leegstand Leeft. Vastgoed van de toekomst. Eindhoven: Fontys Hogeschool Management Economie en Recht. ISBN: 978-90-5284-637-8

de Zwart, B.A.M. (2015), Key-note ‘Lessen uit leegstand. Leren in de praktijk’, conference Fontys Hogeschool Management Economie en Recht, Leren van leegstand, Eindhoven, 2 December 2015

de Zwart, B.A.M. (2015), Key-note ‘Beelden voor Brabant’, spatial planning council Province of Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, 16 September 2015

de Zwart, B.A.M. (2015), Key-note ‘Praktijkgericht onderzoek’, symposium Fontys Hogeschool Management Economie en Recht, Onderzoek @ FHMER, Eindhoven, 11 May 2015

Bovens, M. (2014), ‘De lessen van Archimedes’ (interview). In: M. Bovens, C.J. Pen (Eds.), De wijde blik. Op het snijvlak van ruimtelijke ordening en erfgoed: onderzoek en onderwijs in het HBO. Lectoren aan het woord: essays en interviews. (pp. 17-18) Amersfoort: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

de Zwart, B.A.M.; Doevendans, C.H.; De Meulder, B.E.J. (Eds.) (2010), Plananalyse 7e en 8e ronde Eo Wijersprijsvraag: IJmeer - Beerze Reusel - Deltapoort – Vechtstreek. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven i.o.v. Eo Wijers-stichting.

de Zwart, B.A.M. (2010), Key-note ‘Regionaal Ontwerp’, professional conference Atelier Overijssel, De Kwaliteit van het Resultaat, Hengelo, 16 June 2010

de Zwart, B.A.M. (2010), Presentation ‘Tussenstand Plananalyse Eo Wijersprijsvraag’, Netherlands Architecture Fund / Eindhoven University of Technology, Symposium Stedenbouw 2010, Rotterdam, 21 April 2010

de Zwart, B.A.M. (2009), Presentation & discussion panel ‘Sleutels voor succesvolle regionale samenwerking’, conference NWO / NICIS, Een stad die het maakt!, Amsterdam, 13 October 2009

de Zwart, B.A.M. (2008), Key-note ‘De medierende rol van het ontwerp: organiseren en verbinden’, seminar Netherlands Architecture Fund / Eindhoven University of Technology, Het medierende ontwerp, Rotterdam, 7 November 2008

de Zwart, B.A.M. (2007), Waar flaneren tot kunst verheven is. De rol van citybranding bij de herontwikkeling van Stijp S (Master thesis). Eindhoven: Eindhoven University of Technology
TERUGBiography

Bart de Zwart, PhD, MSc (1980) graduated as an architect from the Eindhoven University of Technology. In 2007, after several years of working in the public housing sector, he started his PhD-research at the Urban Design chair of the TU Eindhoven. His doctoral project focused on the political agency of design in a regional planning context.
Since 2012 he is working as a (senior) research coordinator at the Fontys University of Applied Sciences, where he is responsible for the development and implementation of a research methodology track at the School of Real Estate, and involved in setting up practice-based research projects in cooperation with public and private partners. Research topics include regional development, urban transformation, spatial transition, vacancy studies, as well as highstreet revival schemes.
He has written on the subjects of urban design, regional planning, architecture, and cultural heritage. His work has been published in periodicals such as OASE Journal, Real Estate Research Quarterly, Agora, De Architect, S&RO and ArchiNed, as well as several books.
BartdeZwart.com | Creative Commons-Licentie | AngryYoungArchitect.com